Kontakt
    Hotel Stok

    www.hotelstok.pl

    Hotel STOK
    43-460 WISŁA
    ul. Jawornik 52A

    48/ 33 856 41 00
    48/ 33 856 41 66
    telefon komórkowy
    48/ 604 621 528

 
Wszystkich Kolegów i Koleżanki, absolwentów Wydziału Katowickiego Śląskiej Akademii Medycznej rocznika 1980-1986 zapraszamy na spotkanie 30 lat po ukończeniu studiów w Hotelu Stok w Wiśle w dniu 29.10.2016

Magda Bieszczanin
Małgorzata Klimza
Bogdan Fender

Warunki płatności i rezerwacji:
1. Uczestnicy spotkania indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie dokonają rezerwacji miejsc na spotkanie, które ma się odbyć w terminie: 29-30.10.2016.
2. Hotel potwierdzi przyjęcie rezerwacji drogą mailową po otrzymaniu zgłoszenia.
3. Uczestnicy spotkania po otrzymaniu ze strony Hotelu pisemnego potwierdzenia rezerwacji, opłacą w całości do dnia 31.07.2016 koszty pobytu w wysokości 560,00 zł brutto (za dwie osoby w pokoju dwuosobowym). Koszt powyższy obejmuje świadczenia dla 2 osób:
- zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym (1 doba)
- śniadanie w formie bufetu
- kolację uroczystą dla 2 osób przy muzyce DJ-a
- parking dozorowany - 1 doba
- wejście na basen kryty & wellness.
Napoje dodatkowe alkoholowe i bezalkoholowe płatne będą dodatkowo.
Wpłaty dokonywane będą w wysokości 100% wartości zamówienia na rachunek ING Bank Śląski Oddział Wisła 97 1050 1096 1000 0001 0108 6080 w terminie do 31.07.2016. Prosimy o podanie w treści przelewu dopisku: Pobyt w terminie 29-30.10.2016 - "Uroczystość 30 lat po studiach".
4. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze złożonej rezerwacji i automatyczną jej anulację.
5. Strony Zlecenia ustalają, iż ilości pokoi określona w punkcie 1, tj. 100 pokoi 2 osobowych jest gwarantowane przez Hotel do dnia 31.07.2016. Rezerwacje po tym terminie będą przyjmowane w miarę dostępności pokoi.
6. Wszelkie pozostałe usługi będą płatne dodatkowo przez uczestników spotkania w recepcji gotówką lub kartą w dniu wyjazdu tj. 30.10.2016.
7. Faktury wystawione zostaną na poszczególnych płatników po dokonaniu wpłaty 100% kwoty należnej. Treść faktur: usługa hotelowa 8%, usługa gastronomiczna 8% i 23%, usługi dodatkowe 8% i 23%.

DODATKOWE USTALENIA
Koszty telefonów oraz innych dodatkowych zamówień indywidualnych (bary, restauracja, klub nocny, zabiegi w SPA Botanica) uczestnicy pokrywają samodzielnie kartą kredytową lub gotówką.
Strony niniejszego zamówienia uzgadniają, iż podczas pobytu grupy Zamawiający i jego Goście korzystać będą wyłącznie z produktów gastronomicznych w restauracji itd. oferowanych przez Zleceniobiorcę. Ustalenie powyższe dotyczy produktów żywnościowych, napoi alkoholowych i bezalkoholowych. Każdorazowe odstępstwo od tej zasady wymaga pisemnej zgody Zleceniobiorcy.
Reklamacje co do zakresu i jakości wykonanych usług Przedstawiciel Zamawiającego może składać na bieżąco w trakcie pobyty grupy w hotelu u przedstawiciela Zleceniobiorcy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.